Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaIFRS / US GAAP

Termín: 14.6. - 15.6.2018

 

Lektor: Robert Mládek je poradca, školiteľ. Semináre a školenia zamerané na medzinárodnú účtovnú problematiku vedie už od roku 1995. Svoju audítorsku prax získal v USA u firmy KPMG. Účtovníctvo a financie vyštudoval na Univesity of San Francisco v USA, kde žil viac ako 20 rokov.

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je prediskutovať požiadavky IFRS a US GAAP. Sekundárny cieľ je ukázať kde, napriek snahe je konvergovať, so štandardmi IFRS a US GAAP stále líšia. Nakoniec, seminár ukazuje ako sa pravidlá US GAAP môžu využiť pri aplikácii IFRS alebo štandardy IFRS pri aplikácii US GAAP.

IFRS vs. US GAAP: Školenie US GAAP sa prvýkrát objavilo v ponuke v roku 1997. Po tom, čo bolo v roku 2002 rozhodnuté (EC 1606/2002), že sa IFRS začnú vyžadovať na území Európskej únie, vznikol tento seminár, ktorý IFRS a US GAAP porovnáva. Od tej doby ho navštívili tisíce účastníkov zo stoviek firiem.

Prečo je porovnanie IFRS a US GAAP tak užitočné?

V tom istom roku (2002) začal projekt konvergencie. Od tej doby niektoré štandardy, predovšetkým IFRS 15 a ASC 606, sa stali doslova rovnaké. Zaujímavejšie sú však tie, kde sa mu vyrovnal, len ich dopad, nie text (napríklad IAS 2 a ASC 330, IAS 23 a ASC 835-20, alebo IAS 36 a ASC 360-10-35-21 až 49). Prečo? Podobne ako je rozumná konzultácia s iným lekárom pred náročným zákrokom, pri aplikácii jedného štandardu je dobré poznať požiadavky toho druhého.

Inak povedané, občas sa stáva, že cesta podľa jedného štandardu je dlhá a tŕnistá? strmá ?, zatiaľ čo podľa druhého hladká a menej náročná. Poznať túto druhú cestu je obzvlášť užitočné, ak sa musí jednať o metodike s audítorom, ktorý má podrobné znalosti iba o jednej z nich. Samozrejme, odvolanie sa na US GAAP pri aplikácii IFRS alebo IFRS pri aplikácii US GAAP sa smie (IAS 8.12 / ASC 105-10-05-3), iba ak štandardy IFRS či US GAAP konkrétnu metodiku neprikazujú. Preto je dobré dopredu vedieť, kde sa tieto miesta nachádzajú, aby sa hľadanie alternatívnej cesty nestalo stratou času.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre účtovníkov, kontrolórov a finančných riaditeľov firiem aplikujúcich US GAAP a/alebo IFRS. Seminár tiež bežne navštevujú audítori a pracovníci poradenských firiem.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvod do problematiky
 • reálna hodnota
 • peniaze a krátkodobé investície
 • pohľadávky
 • zásoby a náklady na predaj
 • uznanie výnosov (základy)
 • časové rozlíšenie
 • hmotný majetok
 • nehmotný majetok
 • goodwill
 • lízing
 • záväzky
 • rezervy
 • kapitál
 • výsledovka
 • uznanie výnosov (nové pravidlá)
 • impairment
 • segmenty
 • finančné nástroje
 • cudzej meny
 • konsolidácie
 • zmeny a chyby
 • príloha
 • ďalšie témy podľa výberu účastníkov ..
 
 

POZNÁMKA: Seminár je interaktívny a ponúka účastníkom priestor nie len pre otázky, ale tiež pre diskusiu o situáciách, ktorým musia sami čeliť vo svojom profesnom živote. Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: anglickej a českej. Na konci seminára účastníci obdržia Osvedčenie o jeho absolvovaní.

Cieľom školenia nie je recitovať požiadavky či preberať štandard po štandarde bod po bode.

Naopak naše školenia sú organizované tak, ako odporúčajú tvorcovia IFRS a US GAAP.

 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 200 strán.
 


Variabilný symbol: 1415062018  


Cena: 408,- € vrátane 20% DPH ( 340,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám