Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaMedzinárodné štandardy účtovného
odrazkavýkazníctva (IFRS) - základy

Termín:

 

Lektor: Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD, MBA

 

i

Anglia Ruskin University,Cambridge a Chelmsford  

i

IFRS Foudation Academic Fellow 2011    

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram:  

i

i 8:30 - 9:00 prezentácia    

i

i 9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom tohto intenzívneho kurzu je komplexné predstavenie IFRS vo vzájomných väzbách. Poslucháči sa zoznámia s problematikou systematicky, prostredníctvom výkladu, praktických ilustrácií a príkladov.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú orientovať v oblasti účtovníctva a majú záujem preniknúť do systému Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva.

 


Obsah / program prednášky:

 1. Úvod - medzinárodná harmonizácia účtovníctva, systém IFRS, implementácia IFRS v SR a ich problémy, Koncepčný rámec IFRS – účtovné zásady a predpoklady, definície prvkov účtovnej závierky: aktív, záväzkov, nákladov a výnosov. Prierezový prehľad koncepcií oceňovania užívaných v rámci IFRS.  Súvisiaca anglická terminológia.
 2. Účtovná závierka podľa IFRS – prvky účtovnej závierky vrátane požiadavkov na zostavenie prílohy k účtovným výkazom. Riadna a mimoriadna účtovná závierka.
 3. Výklad základných segmentov účtovných výkazov:
  • pozemky, budovy a zariadenia (IAS 16)
  • dlhodobý majetok určený k predaju (IAS 38)
  • investície do nehnuteľností (IAS 40)
  • zníženie hodnoty aktív (IAS 36)
  • zásoby (IAS 2)
  • vykazovanie výnosov (IFRS 15)
  • leasingy (IAS 17 a IFRS 16)
  • cudzie meny v účtovníctve (IAS 21)
  • rezervy (IAS 37)
 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 510,- € vrátane 20% DPH ( 425,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám