Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel - dynamické reportingové
odrazkasystémy a dashboardy

Termín: 10.4.2014

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Kurz je určený pre ekonómov, controllerov aj analytikov, čiže pre takých pracovníkov, ktorí zaisťujú informačný servis pre manažment, alebo je ich náplňou práce analýza dát.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Excel a objektové modelovanie procesov strategického riadenia – základy Balanced Scorecard v Exceli.
 • Tvorba stromov riadenia a prezentačných reportov pre modelovanie. Economic Value Added.

 • Beyond Budgeting v Exceli – ako na to, dynamické plánovanie a sledovanie rentability produktov, zákazníkov a zákaziek.

 • Trendové analýzy, výpočet odchýlok, funkcia percentil.

 • Výber priorít zdrojov financovania na základe šachovnicových tabuliek.

 • Skalárne funkcie v rozhodovacích analýzach, testovanie hypotéz a regresie v Exceli. Maticové počty a ich použitie v controllingu
 • Modelovanie ceny v Exceli – odhad ceny na základe rôzneho počtu faktorov – funkcie lineárnej regresie.

 • Tipy a triky so vzorcami – efektívne vkladanie dát, tvorba grafov, trendy. Grafické mapy a trendy v reálnom čase. Časovač prác – nechajme Excel pracovať za nás.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Príručka Excelu „Čo je potrebné ovládať z Excelu pre tvorbu systému podnikového controllingu."
 • CD s príkladmi v Exceli.


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. Ako controller zbavíte sa závislosti na programátoroch a základných IS.
 2. Minimalizujete rutinné práce ako vyhľadávanie potrebných dát a ich následné spracovanie.
 3. Môžete vybudovať efektívne controllingové systémy priamo s pracovníkmi controllingu.
 4. Zostane Vám čas na koncepčný rozvoj controllingu.
 


Variabilný symbol: 10042014  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám