Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel z SK na EURO

Preveďte si svoje excelovské tabuľky, plány, reporty, zostavy a databázy zo slovenskej koruny na euro – rýchlo a jednoducho.

 

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Prechod na euro od 1.1.2009 je aktuálny a z toho dôvodu pred všetkými firmami, inštitúciami, ako aj ostatnými organizáciami stojí problém previesť svoje excelovské tabuľky z Sk na Euro.

Doposiaľ to bol pre nás neznámy pojem, pretože všetky rozpočty, reporty, plány alebo rôzne iné dokumenty  sme si zvykli robiť v korunách. No príchodom nového roku sa všetko zmení a čaká nás mnoho práce s týmto prevodom. Už dnes sa objavuje potreba súčasne pracovať s tabuľkami v menách Sk ale aj Euro.

Nakoľko už mnoho našich klientov túto možnosť využilo, dovoľujeme si aj vám ponúknuť odbornú pomoc v tejto oblasti. Nie je to celkom jednoduché, ako sa to na prvý pohľad môže zdať a ešte ťažšie môže byť, keď bude nútený pracovať naraz v dvoch menách. Naučíme Vás rýchlo a efektívne previesť svoje excelovské tabuľky s Sk na Euro. To je aj hlavným cieľom kurzu.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho vo svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe alebo hodnotení projektov.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Zavedenie meny EURO ako názov do excelovského súboru a definovanie jednotného kurzu pre všetky excelovské súbory. Jednou zmenou konverzného kurzu je výmena všetkých dát.
 • Prevod excelovskej tabuľky – rozboru na euro – príkazy, úpravy, hárok Sk a hárok Euro.
 • Zaokrúhľovacie funkcie Excelu v procese prevodu Sk na Euro.
 • Prevody rozsiahlych databáz a databázových skladov pomocou programu Excel.
 • Kontingenčné tabuľky pracujúce v Euro aj v Sk.
 • Prevody plánov a duálne sledovanie plánov v Sk a Euro.
 • Tvorba cenníkov Euro a Sk – vyrovnávacie rozdiely, zaokrúhľovanie. Ako ovplyvní výsledok zaokrúhľovanie, bude vyšší, či nižší. Má zmysel zaokrúhľovať a kedy zaokrúhľovať.
 • Presmerovanie údajov z Sk na Euro, prepojenia hárkov, zošitov.
 • Duálny reporting – reporty a rozbory v Sk aké boli doposiaľ a duálne reporty.
 • Mzdové prepočty – Sk a Euro. Tabuľky pre prepočet odvodov a rýchla zmena údajov a dát podľa potrieb a navrhovaných zmien.
 • Prevod historických dát na Euro a tvorba databázových skladov.
 • Prevod dát odbytu (predaja) na Euro a vyhodnocovacie analýzy.
 • Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Pracovné materiály s návodmi obdrží každý účastník tréningu. V pracovnom materiály budú uvedené návody ako pristupovať k riešeniu konverzie meny.


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8. Spresní sa týždeň pred konaním kurzu, o čom budú prihlásení účastníci včas upovedomení.

Ďalšie pokyny: Účasť je potrebné potvrdiť najneskôr týždeň pred konaním kurzu.

 


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám