Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel pre pokročilých - grafy, makrá,
odrazkadynamický controlling

Termín: 26.4.2018

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je naučiť a poskytnúť účastníkom praktické zručnosti vyššieho stupňa pre prácu s Excelom. Zameriava sa bežné užívanie Excelu v praxi spracovania údajov a prípravu reportingov. Seminára je určený pre manažérov, ekonómov, controllérov aj analytikov, čiže pre všetkých tých pracovníkov, ktorí zaisťujú informačný servis pre manažment, alebo je ich náplňou práce analýza dát.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllérom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Plocha Excelu a jej efektívne využitie pre prácu.
 • Jednoduché spracovanie dát pomocou makier.
 • Prepojenia na vonkajšie zdroje dát a ich spracovanie – Query prístup, prepojenie na kontingenčné tabuľky. Správca dát, dátové formuláre. Microsoft Query – prístup k vonkajším databázam. Deklarácia zdrojov dát, spájanie tabuliek. Importovanie dát dotazu do tabuliek Excelu
 • Kontingenčné tabuľky a všetko o nich pre prácu analytika. Prepájanie tabuliek, formátovanie, výpočtové vzorce, zlučovanie dát.
 • Hľadanie riešenia a možností jeho uplatnenia pri sledovaní cash flow a hodnotení investičných zámerov.
 • Riešiteľ a  uplatnenie riešiteľa v  controllingu. Tvorba a správa scenárov. Správca pohľadov. Správca správ.
 • Ochrana a zdieľanie dát v Exceli. Sledovanie a schvaľovanie zmien.
 • Odstraňovanie problémov s cyklickými odkazmi.
 • Tvorba a možnosti používania šablón v controllingu.
 • Grafické objekty a ch použitie v reportingu.
 • Jednoduchý dashboard a jeho tvorba.
 • Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.
 


Študijný materiál:
 
Príručka Excelu a ostatné materiál a programy, ktoré budú prezentované na seminári.


Variabilný symbol: 26042018  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám