Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaMotivacia zamestnancov

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhodobými skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom vzdelávacej aktivity je podať prehľad teoretických a praktických informácii o motivácií zamestnancov.

 


Cieľová skupina:
HR Management.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Možnosti a najnovšie trendy (HR benchmarking, tvorba a nastavenie systému odmeňovania, viaczložková mzda, podiel zložiek mzdy, variabilné zložky – kritériá, individuálna odmena, kolektívna odmena, odmena za výkon, najúspešnejšie benefity a  nefinančné motivátory u jednotlivých kategórií zamestnancov).

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:

 


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám